Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice na Multifunkční dům Obce Mysločovice

10.04.2012 21:08
Jako architekt musím sloužit třem generacím. Když navrhuji stavbu musím si dávat pozor, abych neurazil dějiny. Zadruhé je třeba stavět pro lidi, kteří by měli být v mých stavbách šťastní. No a musím taky intuitivně cítit generaci, která přijde, až já tady nebudu. Architekt má velkou zodpovědnost. Snažím se stavět v kontextu tamní tradice a cítění lidí.