Služby

    Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Mimo jiné nabízíme: projekty rodinných domů, rekonstrukce, adaptace, vestavby a mnoho dalšího. Náš profesionálně vyškolený personál je vám vždy k dispozici, proto v případě jakýchkoliv dotazů, čí přímo v případě zájmu o službu nás neváhejte kontaktovat.

Rekonstrukce, adaptace, vestavby

    Projekt rekonstrukce či adaptace je velmi náročný a liší se od normálního projektu v mnoha směrech. Při rekonstrukci nestavíme na zelené louce, ale pracujeme již s postaveným objektem. Proto se Vám snažíme v rámci již existujících podmínek vyjít maximálně vstříc

Výstavba rodinných domů

    Projekty rodinných domů patří i přes svůj zdánlivě malý rozsah k těm obtížnějším architektonickým úkolům. Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázení důvěrného, v podstatě intimního vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby, přesně definovat nároky a představy na bydlení, stávající zvyklosti, obyčeje, rituály.

Nová zelená úsporám

    Nabízím služby a produkty spojené s dotačními programy Zelená úsporám (energetický posudek, stavební projekt, vyřízení dotace) a Panel (energetický audit, stavební projekt, vyřízení stavebního povolení), a to jak pro rodinné domy, tak i bytové domy. Od 17. 8. 2009 platí nové podmínky pro dotační program Zelená úsporám, který se tímto stal dosažitelný pro většinu žadatelů. Dotační program Panel (pro bytové domy) doznal také významnou změnu a to především v tom, že mohou žádat o dotaci i cihlové domy což nebylo v minulosti možné. U bytových domů leze oba dotační programy Zelená úsporám a Panel vzájemně kombinovat.