Hotel Krystal Luhačovice 

    Účelem navrhovaných stavebních úprav je zkvalitnění služeb cestovního ruchu poskytovaných v hotelu Krystal. Úpravy spočívají v částečné rekonstrukci zastaralých a technicky nedostačujících částí budovy a připojené terasy. Součástí projektu bude také modernizace interiéru restaurace. Interiéry pokojů budou doplněny o vybavení na zvýšení standartu požadující oficiální klasifikaci dle HO.RE.KA ČR. Požadavky vybavení pro first class (třída 4 hvězdičky). Objekt se začlení do partnerství s cestovní kanceláří Region s.r.o..

    Před zahájením prací je potřeba mnoha průzkumů, přesného zaměření a pochopení logiky stavby. Teprve pak je možné, dle takto získaných podkladů a představě o konstrukci, přistoupit k navrhování. Ovšem i v tomto případě se snažíme co nejvíce vyhovět Vašim požadavkům a představám. Individuální přístup je zárukou toho, že konečný výsledek bude vypadat přesně podle Vašich představ.