penzion Morava Otrokovice

    Stávající objekt začleněný do konstruktivismu, kolem roku 1980 a je situován na hlavní otrokovické ulici Moravní. Na základní umístění objektu vzhledem k místní komunikaci je stavba na obdélníkovém půdoryse s řazením 2 vstupních rizalitů v kratších částech objektu v nimž je umístěno schodiště. Na navazující výstavbu a samotné umístění na pozemku i orientaci k světovým stranám je stávající devítipodlažní objekt s částečně odskočeným vrchním podlaží a zastřešením plochou střechou.