Rozšíření kapacity zakladni školy Mysločovice

Hravě zaoblené rohy přízemní části dostavby šaten zjemňují protiklad s ostrou strohostí původní
části srostlice tří budov

Rozšíření kapacity zakladni školy Mysločovice